45/15 Návrh vyhlášky o rozsahu zpracování informace veřejnosti; T: 8.4.2015

Hlavním cílem je kompletní přenesení povinností, které má Česká republika ze směrnice 2012/18/EU, a technické úpravy příloh současné vyhlášky č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

Identifikace dotčených subjektů

a) provozovatelé objektů, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky (povinné subjekty).

b) krajské úřady,

c) veřejnost.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/