45/10 Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2009; T: 12. 3. 2010

Faktická realizace projektu začala v roce 2007, kdy Český telekomunikační úřad vyhradil protikorupční lince číslo 199 a Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrové řízení na její pilotní provoz. Zakázku získala Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „TIC“).

Ve smyslu usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 byl ve druhé polovině roku 2008 vyhlášen výběrový dotační program „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ na rok 2009. Ve výběrovém řízení byla k provozování linky 199 v roce 2009 vybrána společnost TIC.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/