45/23 Novela nař. vl. č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí;T:29.3.2023

Návrh nařízení vlády se předkládá z důvodu potřeby sjednocení postupu škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů pro vykazování a financování žáků vzdělávajících se podle § 38 a 41 školského zákona a v návaznosti na novelu vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/