45/22 Novela zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon;T:2.5.2022

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony, je změna v oblasti institucionálního zajištění stavební správy, kdy základem nové soustavy stavební správy budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další obecní úřady obcí uvedené v příloze k návrhu zákona. Zůstane zachován Specializovaný a odvolací stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby. Cílem je stavební řízení udělat předvídatelným, přizpůsobit jej různým typům staveb, zavést, aby stavebník jednal pouze s jedním úřadem, který si sám zajistí další podklady, zavést institut jednotného závazného stanoviska.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 5. 2022.