46/22 Novela vyhl. č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech;T:25.4.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podrobnosti jednotného standardu územně plánovacích dokumentací.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/