45/21 Národní program reforem ČR 2021; T:16.4.2021

Národní program reforem ČR 2021 je komplementární s Národním plánem obnovy ČR. Dokumenty popisují opatření, která mají zajistit obnovu hospodářství ČR zasaženého pandemií COVID-19 a jeho dlouhodobý udržitelný rozvoj.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 4. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/