44/13 Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 27. 3. 2013

Hlavním cílem Dopravní politiky je: vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Na hlavní cíl navazují specifické priority sektorového a průřezového charakteru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/