44/10 NV o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; T: 15. 3. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) připravilo v souladu s § 4 odst. 3 a § 185 odst. 1 školského zákona čtvrtou etapu vydání rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“) v oborech středního vzdělávání, které je plánováno nejpozději do 31. srpna 2010.

Pro vydání nových RVP, podle kterých si budou jednotlivé školy zpracovávat své školní vzdělávací programy, je nezbytné vytvořit legislativní rámec a vzhledem k tomu, že čtvrtá etapa tvorby RVP je plánována jako poslední systémová, připravilo ministerstvo návrh nového nařízení vlády, kterým se nahradí nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nové nařízení vlády“). Toto nové nařízení vlády zachytí všechny dosavadní změny nařízení vlády č. 689/2004 Sb. a zpřehlední novou soustavu oborů vzdělání.

Dotčené subjekty:

  • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení všech zřizovatelů;
  • zřizovatelé právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení;
  • krajské úřady, které předkládají návrhy o změny ve školském rejstříku;
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které provádí změny ve školském rejstříku.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/