44/08 Novela zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu; T: 18.4.2008

Návrh zákona především adaptuje právní řád ČR na přímo aplikovatelná a bezprostředně závazná nařízení Evropských společenství a dále obsahuje řadu legislativně-technických zpřesnění.

 Důvodem byla nutnost provedení organizačně koncepční analýzy kompetence a působnosti Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu v oblasti administrace dotací a příprava z ní vyplývajících případných legislativních změn. Dále došlo k provedení analýzy návrhů legislativních změn reformy Společné zemědělské politiky v oblastech společných organizací trhu a příprava z ní vyplývajících případných legislativních změn adaptačního charakteru, vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku upravenou nařízeními Evropských společenství. Předkládaný návrh zákona nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky a ani výrazně nezvýší administrativní zátěž podnikatelům.

 Zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

 

Připomínky zašlete nejpozději do 18.4.2008.          pripominkovani@komora.cz

 

 

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/