44/23 Novela vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky;T:29.3.2023

Cílem novely je sjednotit dosud nejednotnou praxi vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce při vzdělávání žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí, v zahraniční škole na území ČR nebo v individuálním vzdělávání.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/