EU 44/20 Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU T:19.11.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Využívání půdy, změnám ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

Zelená dohoda pro Evropu stanoví, že se EU má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem, tj. ekonomikou s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Ve světle toho EU navrhuje zvýšit svůj cíl týkající se snížení emisí do roku 2030.
Komise proto přezkoumává všechny relevantní politiky, včetně nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví. Cílem je zintenzívnit úsilí daného odvětví o to, aby snížilo emise a aby byl v jeho rámci pohlcován uhlík na stejné nebo vyšší úrovni.

Níže naleznete dokument – EU 44_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)6081753 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 19. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/