43/17 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních; T: 20.4.2017

Hlavním cílem návrhu je

a) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře, zabezpečení zbraní v průběhu přepravy, provozního řádu střelnice a způsobu vedení evidencí a dokumentace zbraní a střeliva,

b) upravit některé stávající tiskopisy a vzory a vymezit nové vzory tiskopisů spojených s úkony v rámci nové právní úpravy nakládání s municí a nově zaváděných dokladů (muniční průkaz a muniční licence), stanovit vzor kontrolního průkazu policie pro potřeby výkonu kontroly podle zákona o zbraních,

c) v návaznosti na nový § 70f zákona o zbraních zakotvit pravidla pro obsahovou náplň teoretické a praktické zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušení řád této zkoušky,

d) zakotvit požadavky na zabezpečování munice v průběhu přepravy a náležitosti vedení evidence munice s přesným uvedením způsobu a konkrétního místa uložení v rámci každé provozovny.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/