43/10 NZ kterým se mění zákon o pohonných hmotách a zákon o pozemních komunikacích; T: 22. 3. 2010

Návrhem se na základě požadavků z petrolejářské praxe zpřehledňují a zjednodušují podmínky pro bezpečný provoz čerpacích stanic, které nejsou podle stavebního zákona stavbami (tzv. mobilní čerpací stanice), a to zrušením vydávání povolení k jejich provozu stavebními úřady s tím, že stavební úřady budou nadále rozhodovat v rámci územního řízení o umístění těchto čerpacích stanic.

Zbývající požadavky, které nebudou řešeny v rámci územního řízení, jsou stanoveny jako povinnosti, které musí splnit před uvedením a po celou dobu provozu vlastník čerpací stanice.  

Novelou se zavádí také povinná registrace osob, které nakupují a prodávají pohonné hmoty za účelem jejich dalšího prodeje, mimo prodeje na čerpací stanici, u příslušného celního úřadu. Cílem této úpravy je omezení možných daňových úniků v této oblasti. Zároveň se zavádí registr prodejců pohonných hmot, který bude veden Generálním ředitelstvím cel a bude veřejný.Novelou zákona o pozemních komunikacích se rozšiřuje zákaz umísťování potenciálně nebezpečných zařízení na pozemní komunikace, a  to ze zařízení, které jsou určeny k prodeji zkapalněných ropných plynů, na všechna zařízení, z nichž se prodávají veškeré kapalné plynné hmoty.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/