43/23 Novela vyhl. č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí;T:29.3.2023

Obsahem novely je úprava úplat za poskytování informací, zejména

  • úprava výše úplat za údaje v elektronické podobě tak, aby byli žadatelé motivování získávat údaje katastru předavším v elektronické podobě,
  • sjednocení úplaty za obsahově shodné výstupy v elektronické podobě napříč poskytovanými formáty,
  • zvýšení úplaty za ty údaje v elektronické podobě, které jsou významné z pohledu ochrany soukromí a osobních údajů, a posílit tak její regulační funkci,
  • zavedení nové bezúplatné webové služby dálkového přístupu, prostřednictvím které by byly poskytovány vybrané údaje o nemovitostech a o řízeních bez osobních údajů v aktuálním čase,
  • umožnění šíření údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/