43/22 Novela z. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech;T:12.4.2022

Návrh zákona má za cíl transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 ze dne 15. prosince 2021, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/