43/21 Návrh Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027; T:14.4.2021

Dohoda o partnerství je klíčovým zastřešujícím dokumentem pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Na její předložení naváže do 15. září 2021 předložení jednotlivých programů připravovaných příslušnými resorty v roli řídicích orgánů těchto programů. Po schválení Dohody o partnerství a programů budou tyto dokumenty oficiálně postoupeny Evropské komisi (EK) k závěrečnému formální vyjednávání. Po schválení jednotlivých dokumentů ze strany EK budou moci být vyhlášeny výzvy a podpořeny první projekty.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 4. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/