43/20 Novela zákona o hospodářské soutěži; T: 13.5.2020

Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu a další změny zákona odůvodněny dosavadní aplikační praxí.

/jak-na-