43/19 Zpráva o plnění Strategie elektronizace ZVZ pro období 2016 až 2020 za rok 2018; T: 2.4.2019

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2018 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2018 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí třetího roku realizace opatření Strategie elektronizace.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/