43/18 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany (nitrátová směrnice); T: 8.5.2018

Usnesení vlády ČR č. 517 ze dne 8. června 2016 k aktualizaci Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), kterým bylo uloženo Ministerstvu zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí aktualizovat Strategii financování nitrátové směrnice, do 31. května 2018.

/jak-na-