42/16 NV o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 23.2.2016

Zásadním cílem je vymezit nebezpečné závady na vozidle, pro které je možné zadržet osvědčení o registraci vozidla, aby se zamezilo nejednotnému popř. libovolnému postupu Policie České republiky při zadržování osvědčení o registraci vozidla.

Vydání novely vyhlášky o technických silničních kontrolách je tedy nezbytným krokem pro zajištění funkčního systému zadržování osvědčení o registraci vozidla v rámci plnění úkolů Policie České republiky při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a provádění kontroly technického stavu vozidel, a pokud při zjištění nežádoucího technického stavu vozidla nebo objasňováním dopravních nehod, vozidlo má nebezpečné závady.

Související soubory

/jak-na-