42/15 Novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů; T: 13.4.2015

K novele autorizačního zákona přistoupilo MMR s cílem upravit a zpřesnit ustanovení autorizačního zákona představující problémy v aplikační praxi a uvést autorizační zákon do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Hlavním cílem novely autorizačního zákona je vyjasnění právní úpravy, přizpůsobení aktuální situaci na trhu a měnícím se potřebám členských základen obou komor a narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy.

Návrh zákona předkládá MMR především na základě vyhodnocení současného stavu a po řadě konzultací se zástupci obou dotčených komor – ČKA a ČKAIT.

Přehled navrhovaných změn v předkládané novele autorizačního zákona:

 • Úprava definice autorizace (není předmětem RIA);
 • změna výše autorizačního poplatku;
 • založení povinnosti autorizovaných osob platit řádně a včas členské příspěvky;
 • odstranění duplicitní povinnosti ČKA a ČKAIT v péči o dokumenty (není předmětem RIA);
 • úprava výkonu činnosti autorizovaných osob (v. o. s., s. r. o.);
 • specifikace činností autorizovaného architekta (není předmětem RIA);
 • doplnění samostatného ustanovení o osobní odpovědnosti za výkon povolání autorizované osoby vykonávající činnost ve veřejné obchodní společnosti;
 • zpřesnění formulace výkonu činnosti autorizovaného architekta v rámci vypracování územně plánovací dokumentace (není předmětem RIA);
 • úprava činností technika autorizovaného pro obor pozemní stavby (není předmětem RIA);
 • rozšíření působnosti ČKA a ČKAIT o vydávání ceníků a honorářových řádů;
 • rozšíření pravomoci ČKA a ČKAIT, aby si v rámci svých vnitřních předpisů nastavily podmínky voleb, s variantami volby na valné hromadě nebo volby distanční (není předmětem RIA);
 • sjednocení terminologie novely autorizačního zákona s terminologií občanského zákoníku (není předmětem RIA).

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/