42/14 Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 28.4.2014

Materiál „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“ předkládá členům vlády České republiky ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí, ministrem zemědělství, ministrem životního prostředí a ministrem dopravy, na základě jednání vlády dne 24. března 2014 k Informaci o stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období let 2014 až 2020 a v souvislosti s plněním Programového prohlášení vlády a dalších jednání vlády k této problematice.

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství vychází též z požadavku Evropské komise k čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro příští programovací období v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na zavedení nezávislé regulační instituce. Tento požadavek zakotvila vláda České republiky do svého programového prohlášení ze dne 12. února 2014 (kapitola 3.4.).

Související soubory