42/21 Novela nař. vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě; T:21.4.2021

Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, je zpřísnění a terminologické zpřesnění stávající právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců vnitrostátní drážní dopravy. Potřeba změny klíčových ustanovení pramení především z poznatků aplikační praxe, kdy v posledním období se objevily podněty převážně z řad zaměstnanců železniční dopravy na nerespektování časových limitů pracovní doby a doby odpočinku stanovených předmětným nařízením vlády ze strany zaměstnavatelů (dopravců). Zároveň potřebu novely vyvolala řada mimořádných událostí na železnici, k nimž došlo v polovině roku 2020 a následná poptávka po revizi úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v železniční dopravě, zejména strojvedoucích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 4. 2021.