42/20 Návrh vyhl. kterou se provádí zákon o silniční dopravě; T: 4.5.2020

Dne 24. března 2020 nabyla platnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), a to jako zákon č. 115/2020 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. Současně Poslanecká sněmovna ve druhém čtení dne 6. března projednala návrh novely zákona o silniční dopravě vedený jako sněmovní tisk č. 643. Předkládaná novela prováděcí vyhlášky reaguje na obě novely zákona o silniční dopravě.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/