42/19 Zpráva o fungování pro zadávání veřejných zakázek (NEN) 2018; T: 2.4.2019

Zpráva obsahuje informace o činnosti MMR v oblasti správy NEN v návaznosti na úkoly a opatření správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, přehled a počet subjektů zapojených do rutinního provozu NEN a údaje o počtu a finančních objemech zadávaných veřejných zakázek podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/