42/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky; 21.5.2018

Materiál obsahuje novelu zákona o Celní správě, jejímž obsahem je úprava kompetencí orgánů Celní správy České republiky a postavení, oprávnění a povinností celníka v trestní, resp. bezpečnostní oblasti.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/