4/17 NV o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství; T: 30.1.2017

Prováděcí právní předpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, který je v současné době po vrácení Senátem opětovně projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky jako tisk 712/6.
V současné době probíhá legislativní proces novelizace zákona o vinohradnictví a vinařství. Vzhledem k rozsahu a množství změn textu zákona je nezbytné vydání nové vyhlášky a zrušení stávající platné vyhlášky č. 323/2004 Sb. Tato varianta bude na rozdíl od možnosti novelizovat stávající vyhlášku přehlednější a jasnější zejména pro vinohradnickou a vinařskou veřejnost.

 

Předkládaný návrh vyhlášky doplňuje a zpřesňuje podmínky dané zákonem o vinohradnictví a vinařství.

 

Na základě novely zákona o vinohradnictví a vinařství byla doplněna zejména:

  • úprava problematiky dovozů nebalených a sudových vín, jejich průvodních dokladů
  • pro přepravu vinařských produktů na území České republiky a evidence vinařských produktů,
  • odběru vzorků a jejich analytických rozborů a
  • použití nově zavedeného logotypu.

 

Související soubory