4/15 Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 21. 1. 2015

NAP JE vychází z materiálu Aktualizace státní energetické koncepce (dále jen „ASEK“) a je zpracován zcela v mezích jejího strategického zadání (se souhlasným stanoviskem z procesu SEA), které pouze provádí do konkrétních realizačních kroků. NAP JE tak podrobně představuje možnosti rozvoje jaderné energetiky v ČR ve všech souvisejících oblastech.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/