4/13 Název Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí průběhu soutěže o návrh; T: 18.1.2013

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o veřejných zakázkách, která stanoví podrobné podmínky a náležitosti průběhu soutěže o návrh architektonické, urbanistické a územně plánovací, krajinářské, inženýrsko-konstrukční (stavitelské) a výtvarného nebo užitého umění.

Související soubory

/jak-na-