41/16 Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě; T: 2.3.2016

Návrh vyhlášky reaguje na novelizační zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon o odpadech a reflektuje změny v ustanovení § 32 a § 33 zákona o odpadech. Specifikuje nové povinnosti pro provozovatele čistírny odpadních vod a zařízení na úpravu kalů, dále stanoví podmínky pro skladování kalů v zařízení ke sběru a skladování odpadů a technické požadavky pro uložení upravených kalů u zemědělce a jejich použití na zemědělské půdě.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/