41/15 Nař. vl. minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb; T: 3.4.2015

Opakované meziresortn připomínkové řízení k aktualizovanému materiálu. Návrh nařízení vlády byl dne 1. listopadu 2013 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. V rámci mezirezortního připomínkového řízení byla rovněž oslovena odborná veřejnost a podnikatelské subjekty.

Za základ názorové neshody lze považovat požadavek těchto připomínkových míst na stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb na úrovni celkového počtu provozoven zajišťovaných Českou poštou, s.p. (tj. v době projednávání v roce 2013 celkem 3 227 provozoven), a to z důvodu vyjádřené obavy, že v případě stanovení jiného (navrhovaného) počtu bude docházet k masivnímu snižování počtu provozoven zejména v malých obcích, čímž by docházelo ke zhoršení již tak špatného stavu občanské obslužnosti v těchto místech. Bylo poukazováno na skutečnost, že Česká pošta, s.p. ve svých provozovnách neposkytuje jen základní služby, ale i další poštovní služby a dále jiné (nepoštovní) služby jako např. výplata důchodů, služby Poštovní spořitelny, služby Czech POINT, služby poskytované prostřednictvím terminálů SAZKA, doplňkový prodej různého zboží, apod., přičemž zejména zajištění poskytování těchto konkrétně jmenovaných služeb je pro veřejnost důležité.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/