41/10 NV- BOZP při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích; T:5. 3. 2010

Cílem řešení je odstranit známé nedostatky dosavadního právního předpisu, zajistit vyšší bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a v neposlední řadě také významným způsobem zvýšit ochranu životního prostředí uplatněním takových metod likvidace vrtů a sond, které trvalým způsobem zabrání migraci ropných látek a zemního plynu z ložiska do okolního horninového prostředí nebo až na povrch.

Dalším cílem je zapracovat do právního předpisu výstupy ze závěrů úspěšně ukončeného programového projektu výzkumu a vývoje v gesci státní báňské správy zaměřeného právě na likvidaci vrtů a sond jako pozůstatků především po těžbě ropy a zemního plynu.

Dotčenými subjekty budou všichni vlastníci a provozovatelé podzemních zásobníků plynu a organizace provádějící vrtné a geofyzikální práce, těžbu ropy a zemního plynu, dále organizace provádějící servisní služby pro vrtné a geofyzikální práce, těžbu ropy a zemního plynu a ve výjimečných případech i projektové organizace, pokud zhotovují projekty pro uvedené práce a činnosti.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/