41/09 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže do roku 2010 a jeho urychlení; T: 12.3.2009

Materiál Ministerstvo průmyslu a obchodu podává průběžnou zprávu o stavu plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 (dále jen Plán). Materiál dále obsahuje návrh na urychlení plnění Plánu včetně důsledného zapojení všech zbývajících ministerstev a ostatních úřadů státní správy.

Je členěn na tři samostatné části. Vedle odečtu stavu plnění Plánu k 31. 12. 2008 obsahuje návrh na urychlení změn v 10 zákonech, které nejvíce zatěžují. Ve své poslední samostatné části pak obsahuje Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů u ministerstev a ostatních úřadů státní správy, které doposud svůj samostatný Plán nesestavily.

Předložený materiál má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí ve formě snížení zátěže podnikatelů. Při realizaci Plánu budou sníženy náklady podnikatelů o 34,4 % oproti roku 2005, což představuje roční úsporu přibližně 26,3 mld. Kč.

 

Předkládací zpráva

Materiál

Celková anotace

Plán 6 resortů

Plán – ostatní

Urychlení 6 resortů

PŘIPOMÍNKY HK ČR

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/