41/08 Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Z analýzy právního stavu vyplynulo, že k provedení sčítání v ČR v roce 2011 je třeba přijmout nový zákon. Alternativy spočívající v přijetí obecného zákona o sčítání, novelizace zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 nebo začlenění celé problematiky sčítání do zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nebyly po diskusi doporučeny a jsou nevhodné, neboť právní úprava sčítání musí odpovídat účelu a podmínkám sčítání v aktuálním čase, a proto ji nelze stanovit obecným právním předpisem, jehož účinnost bude reálně působit v desetiletém intervalu.

Pokud by taková právní úprava vznikla, její obsah by musel být přizpůsoben tak, aby velká většina organizačních, technických a věcných podmínek byla aktuálně stanovena prováděcími právními předpisy, což je pro právní stav věci neefektivní. Rovněž je zřejmé, že samostatná, dlouhodobá právní úprava provedená ať již samostatným zákonem nebo vložením do zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, by vždy musela být novelizována v kontextu s vývojem právního řádu ČR a právních norem EU, což je neúčelné. Naopak by byl legislativně vytvořen složitější proces, než navrhovaný způsob regulace.

 

Odůvodnění

Materiál

 

Připomínky zašlete nejpozději do 14.4.2008.         pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/