4/10 NV – majetek standardního fondu prostředků od veřejnosti; T: 26.1.2010

Důvodem předložení vyhlášky je potřeba upravit požadavky na instituce, s nimiž může veřejný speciální fond uzavírat repo obchody tak, aby tyto požadavky nebyly diskriminační ve srovnání s požadavky na uzavírání repo obchodů pro standardní fondy.

Novela vyhlášky dopadá na investiční společnosti, které obhospodařují speciální fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti a investiční fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/