41/23 Návrh zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád;T:20.3.2023

Účelem předkládaného návrhu zákona je doplnění právní úpravy náhrady nákladů exekuce v případě, že je exekuce zastavena pro bezvýslednost. Nová právní úprava bude použita v exekučních řízeních, která byla zahájena před 1. lednem 2022 a v nichž před tímto datem byla vyznačena doložka provedení exekuce, případně usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/