41/22 Návrh vyhlášky_ poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě;T:19.4.2022

Vydání vyhlášky o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného k využívání služby, a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby, je vyvoláno přijetím zákona č. 374/2021 Sb., jenž novelizuje daný zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tato vyhláška s ohledem na vzájemné vazby k univerzální službě nahrazuje dvě vyhlášky, a to vyhl. č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, a vyhl. č. 327 /2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby. Návrh vyhlášky mimo jiné stanovuje parametry kvality univerzální služby, přičemž s ohledem na princip kontinuity se zachovávají stávající parametry podle vyhlášky č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, pokud jsou relevantní a doplňují se parametry ve vztahu k přístupu k internetu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 4. 2022.