42/22 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady;T:6.4.2022

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) se předkládá v souladu se zmocněním § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., a usnesením vlády č. 302 z roku 2005, kterým bylo uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. S účinností od 1. června 2022 dochází podle nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů ke zvýšení procentní výměry důchodů o 8,2 %. Proto se navrhuje, aby od stejného data a o uvedené procento byly zvýšeny průměrné výdělky, do kterých jsou předmětné náhrady poškozeným a pozůstalým dopláceny.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/