41/21 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2020; T: 13.4.2021

Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2020 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2020 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření, shrnutí pátého roku realizace opatření Strategie elektronizace a vyhodnocení plnění Strategie elektronizace 2016 až 2020. V přípravě je navazující strategie pro období let 2021 až 2030. Klíčovými událostmi v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2020 bylo přijetí technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek a implementace zákona o právu na digitální služby.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 4. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/