41/20 Návrh vyhl. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě; T: 4.5.2020

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu novelizace zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), projednanou Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ve druhém čtení dne 6. března 2020 jako sněmovní tisk č. 643.

/jak-na-