40/17 Podpora obslužnosti venkova; T: 5.4.2017

Na nutnosti zajištění udržitelného rozvoje venkova panuje široká shoda napříč orgány státní správy a veřejné samosprávy. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství iniciovalo vznik mezirezortní pracovní skupiny.
V České republice přetrvává nedostatečná daňová výtěžnost malých obcí vzhledem k rozvojovým potřebám a ke stavu obecního majetku. Obce, zejména malé do 1000 obyvatel, se tak dlouhodobě potýkají s problémem nedostatečné občanské vybavenosti, přičemž se situace mírně zhoršuje. Dostatečná občanská a technická vybavenost je nezbytná pro zajištění kvalitního života na venkově a dobrých podmínek pro rozvoj zemědělství, podnikání obecně a zaměstnanosti. Kvalita života na venkově a možnost rozvoje podnikatelských aktivit závisí výrazně na úrovni občanské vybavenosti. Jedná se jak o vybavenost základní infrastrukturou, tak o nabídku služeb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/