40/16 Nař. vl. ustanovení celního zákona v oblasti statistiky; T: 1.3.2016

Vydání nařízení vlády je předvídáno v ustanovení § 70 odst. 2 návrhu celního zákona, podle kterého má být nařízením stanoven:

okruh vykazovaných údajů a náležitostí dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
vzor dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v případě vykazování údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie, pokud jsou tyto údaje vykazovány v listinné podobě, a 
postup a prahy pro vykazování údajů a způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/