40/15 Novela školského zákona; T: 9.4.2015

Stěžejním cílem novelizace školského zákona jsou úpravy v těchto třech oblastech:

– Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky

– Úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou

– Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky.

Novelou se dále zřizuje Národní rada pro vzdělávání jako stálý poradní orgán vlády. Národní rada pro vzdělávání se má vyjadřovat k návrhům dokumentů, které předkládá ministerstvo vládě, k návrhům právních předpisů a rozpočtovým otázkám v oblasti školství, k dalším důležitým dokumentům ve školství a ke skutečnostem významným pro vzdělávací politiku vlády.

Související soubory

/jak-na-