40/14 Nař. vl. organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví; T: 6.5.2014

Návrh zajišťuje realizaci Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018, který byl uznán Evropskou komisí koncem září 2013, a díky němuž Česká republika bude moci každoročně čerpat finanční prostředky Evropské unie ve výši 5,155 miliónů €. Hlavním smyslem tohoto programu je v zájmu zachování a rozvoje zaměstnanosti v oboru a na venkově a v zájmu posílení českého vinařství a vinohradnictví favorizovat česká, resp. evropská vína na světovém trhu za využití opatření Restrukturalizace a přeměna vinic a opatření Investice. Důležitou součástí programu je také podpora a udržení mladých vinohradníků a vinařů v oboru.

Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet či ostatní veřejné rozpočty, neboť Česká republika podpory nespolufinancuje – tyto jsou plně hrazeny z prostředků Evropské unie; za pětileté období platnosti Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 se tak jedná o částku v celkové výši 25,775 miliónů €.

Návrh nařízení vlády bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí České republiky, neboť přináší pěstitelům a výrobcům vína garanci lepšího využití podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic nebo podpor na investice.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/