40/13 Novela zákona o Úřadu práce; T: 13.3.2013

Navrhované legislativní změny v oblasti sKarty jsou zpracovány i s ohledem na nezávislou právní analýzu tak, aby tato úprava:

· nezadala pochybnosti o souladu s ústavním pořádkem,

· řešila zjištění a připomínky Úřadu pro ochranu osobních údajů (absence zákonného zmocnění pro předávání osobních údajů a jednoznačný výčet těchto údajů),

· řešila připomínky Veřejného ochránce práv, tj. pochybnosti o povinném zřízení účtu u držitele bankovní licence a povinném převzetí sKarty a dále pak omezení výplaty prostřednictvím poštovní poukázky.

 Navrhované legislativní řešení především upravuje:

· povinnost převzít sKartu pro identifikační účely ve vztahu k Úřadu práce s tím, že nebude pro identifikační účely zřizován ze zákona účet k sKartě,

· dobrovolné využívání platební funkce sKarty, a to na základě rozhodnutí příjemce NSD a PvN,

· v případě dobrovolného rozhodnutí příjemce NSD a PvN využívat platební funkci sKarty, je upraven okamžik vzniku soukromoprávního vztahu s držitelem bankovní licence – převzetí všeobecných obchodních podmínek – a tedy následně okamžik zřízení účtu k sKartě,

· zpoplatnění nákladů spojených s výplatou prostřednictvím poštovních poukázek ze strany příjemců dávek nebo podpor, s výjimkou dávek pomoci v hmotné nouzi,

· zmocnění pro předávání osobních údajů držiteli bankovní licence a jejich přesná specifikace,

· definici Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, prostřednictvím kterého jsou dávky nebo podpory administrovány,

· doplnění definice platební funkce karty sociálních systémů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/