40/10 Vydání rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání (4. etapa); T: 9.3.2010

Vydáním předkládaných RVP se uzavře kapitola reformy obsahu vzdělávání na národní úrovni. Vydáním čtvrté skupiny RVP odborného vzdělávání bude ukončena také transformace soustavy oborů vzdělání.

Vydání nových RVP nemá přímý dopad na čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Pro vydání nových RVP je nezbytné vytvořit legislativní rámec a vzhledem k tomu, že čtvrtá etapa tvorby RVP je plánována jako poslední systémová[1], připravilo ministerstvo, na základě doporučení komise Legislativní rady vlády, návrh nového nařízení vlády, kterým se nahradí nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nové nařízení vlády“). Toto nové nařízení vlády zahrne všechny RVP, vydané v rámci kurikulární reformy, do soustavy oborů vzdělání.

 

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory