40/23 Návrh vyhlášky o podmínkách výkonu činností energetických specialistů;T:28.3.2023

Návrh vyhlášky upravuje podmínky ověřování odborné způsobilosti žadatelů o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a podmínky organizace průběžného aktualizačního vzdělávání a jeho účasti na něm.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/