40/21 Novela vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem; T:20.4.2021

Novela přináší úpravy, které upřesňují text ustanovení existující vyhlášky tak, aby bylo v maximální míře možné zamezit nejednoznačnému výkladu nastavených procesů, které byly identifikovány po vstupu předmětné vyhlášky v platnost. Nedochází tak ke změně principů postupů a nastavení termínů, na nichž je fungování trhu s plynem v České republice založeno.  Úprava se týká:

  • Aktualizace postupů pro vyrovnávání přepravní soustavy
  • Úpravy pravidel pro přístup ke skladovací kapacitě
  • Úpravy pravidel pro nabídku přerušitelné přepravní kapacity
  • Úpravy ustanovení, u kterých byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu nastavených procesů, nebo ve kterých byla identifikována písařská nebo stylistická chyba.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 4. 2021.