40/20 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+; T: 21.4.2020

Národní politika představuje zastřešující strategický dokument na národní úrovni pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací v České republice, jehož existence je rovněž podmínkou pro možnost čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v daném programovém období (aktuálně pro období 2021 – 2027).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/