40/19 NV o postupu ČTÚ při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby; T: 8.4.2019

Cílem novely vyhlášky je upravit metodiku stanovení nároku na přiměřený zisk tak, aby byla v souladu s požadavky Evropské komise. Cílem úprav je zpřehlednění výpočtu a snaha o snížení počtu požadavků na dodatečné podklady od držitele poštovní licence k výpočtu čistých nákladů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/